fbpx

Uvjeti poslovanja

Članak 1.
Proxima informatika d.o.o. vlasnik je i nositelj svih prava na internetskoj stranici www.proxima-informatika.hr.
Ovi opći uvjeti poslovanja utvrđuju odnose između Prodavatelja, Kupaca i Posjetitelja Internetske stranice.
Prodavatelj je Proxima informatika d.o.o., (Sjedište: A. Cesarca 5, 44250 Petrinja.)
Posjetitelj je korisnik koji se koristi sadržajima Internetske stranice, ali bez registracije na istoj.
Korisnik je posjetitelj koji se koristi sadržajima Internetske stranice i na njih se registrira ostavljajući točne osobne podatke.
Kupac je korisnik Internetske stranice koji naruči i plati najmanje jedan proizvod.
Internetska stranica označava Proxima internetsku trgovinu na adresi www.proxima-informatika.hr
Proizvod je svaki proizvod koji je istaknut na www.proxima-informatika i može se kupiti.

Članak 2.
Korištenjem internetske stranice Kupac iskazuje da je u cijelosti upoznat te da se slaže s Općim uvjetima poslovanja.
Pravo korištenja internetske stranice Kupac ne može dalje prenositi na bilo koju pravnu ili fizičku osobu.
Ukoliko se Kupac ne slaže s ovim Uvjetima poslovanja, ili ima manje od 18 godina, molimo ga da se suzdrži od korištenja ove internetske stranice.
Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna fizička ili pravna osoba. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

Članak 3.
Posjetitelji i Kupci se slažu da Prodavatelj ni na koji način ne može biti odgovoran za posljedice ili izgubljenu dobit koje mogu nastati korištenjem bilo kojeg dijela ove internetske stranice.

Članak 4.
Prodavatelj zadržava pravo da onemogući, ukidanjem zaporke, pristup Kupcu ako procijeni da se on neprihvatljivo ponaša ili ne poštuje ove Opće uvjete poslovanja. Prodavatelj ne odgovara za mišljenja, ocjene, savjete i komentare osoba koje nisu ovlaštene od strane prodavatelja te ne može, ni u kojem slučaju, biti odgovoran za moguću štetu ili gubitak. Prodavatelj može, ali ne mora, kontrolirati i uklanjati sve sadržaje koje ocijeni neprihvatljivima.

Članak 5.
Ugovor o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca sklopljen je u trenutku kada bude vidljiva uplata u cijelosti na računu prodavatelja ili izravnim plaćanjem računa u Poslovnici. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača te Zakonu o obveznim odnosima. Prodavatelj i Kupac u slučaju kupovine u poslovnici Prodavatelja sklapaju Ugovor o kupoprodaju. Prodavatelj i Kupac u slučaju kupovine na Intenet stranici sklapaju ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije.

Članak 6.
Fotografije proizvoda prikazane na Internet stranici su isključivo ilustrativne prirode te ne moraju uvijek stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Prodavatelj ne jamči potpunu istovjetnost boja isporučenih proizvoda s bojama koje Kupci vide na ekranu svog monitora te se u tom slučaju ne može raditi o nedostatku proizvoda koji bi bio osnova za povrat istoga.

Registracija korisnika

Članak 7.
Registracijom na Internet stranici Posjetitelj potvrđuje potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka te daje daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja i sprječavanja eventualnih zlouporaba. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Prodavatelj ni na koji način nije odgovoran zbog kašnjena u dostavi ili zbog bilo kojih problema nastalih zbog netočnih ili nepotpunih podataka koje je Kupac dao.
Prodavatelj zadržava pravo raskinuti ugovor i ne izvršiti dostavu proizvoda kupcu ako je ona takva da Prodavatelj posumnja da je riječ o prijevari, grešci ili lažnoj narudžbi, ako pri tome elektroničkom poštom ili telefonskim pozivom obavijesti kupca.

Izjava o konverziji (Conversion statement)

Članak 8.
Izjava o konverziji (Conversion statement). Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.
Conversion statement All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Ponuda

Članak 9.
Ponuda nije obvezujuća. Može biti prihvaćena isključivo po svim stavkama, u slučaju Kupac treba tražiti novu. Ponuda se ne može koristiti za priznanje pretporeza ni po kojoj osnovi te ni kao ugovor između kupca i prodavatelja već je isključivo informativnog karaktera. Jamstvo navedeno na ponudi je informativnog karaktera i podložno je promjenama, valjano jamstvo i uvjeti napisani su na jamstvenom listu proizvoda. U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obavješten prije isporuke robe putem elektronske pošte ili telefonom, te u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Pisani prigovor

Članak 10.
Sukladno čl.10. st.1. ZZP Zakona o zaštiti potrošača (NN), potrošač ima pravo na podnošenje pisanog prigovora u poslovnim prostorijama trgovca. Potrošač može pisani prigovor podnijeti i putem pošte na adresu S. Radića 15, 44250 Petrinja ili putem elektroničke pošte na petrinja@proxima-informatika.hr. Trgovac je dužan pisanim putem dužan potvrditi primitak pisanog prigovora potrošača te u roku 15 dana odgovoriti na isti.

Jamstvo

Članak 11.
Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u Jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa.
Proizvođač putem uvoznika jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka davatelj jamstva se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.
Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Jamstveni list smatra se punovažnim uz predočenje računa, bez obzira na to da li je spomenuti jamstveni list ovjeren ili nije ovjeren od strane Prodavatelja. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu. Jamstvo ne vrijedi u sljedećim slučajevima:

 • do kvara ili nedostatka je došlo pogrešnim korištenjem uređaja ili dijelova uređaja, korištenjem koje je u suprotnosti s proizvođačkim uputama
 • do kvara ili nedostatka je došlo zbog mehaničkog oštećenja, nepravilnog rukovanja, neovlaštene izmjene softvera
 • do kvara ili nedostatka je došlo uporabe neodgovarajuće opreme, punjača, baterije ili drugog potrošnog materijala
 • do kvara ili nedostatka je došlo jer je uređaj bio pod utjecajem vlage, tekućine ili hrane, kemijskih proizvoda i slično ili više sile (temperatura, korozija, grom, požar, napon ili drugih štetnih djelovanja koja se ne mogu predvidjeti)
 • ako je serijski broj uređaja uklonjen, izbrisan, izmijenjen, nepregledan ili neispravan
 • ako je datum na jamstvenom listu brisan ili ispravljan
 • ako je uređaj vraćen bez priloženog originalnog dokaza o kupnji (račun) koji jasno pokazuje ime i adresu prodavatelja, vrijeme i mjesto kupnje
 • ako je uređaj bio otvaran, mijenjan ili popravljan od strane bilo koga osim ovlaštenog servisnog centra
 • ako postavke za uslugu koju vrši taj uređaj nisu pravilno postavljene

Reklamacije i servis

Članak 12.
U slučaju kvara ili nedostatka Kupac može uređaj donijeti u Poslovnicu Prodavatelja, poslati o svom trošku na adresu prodavatelja ili poslati o svom trošku na adresu ovlaštenog servisa osim ako ovlašteni servis nema drugačiju poslovnu politiku te sam snosi troškove prikupa i povrata. Adresa ovlaštenog servisa navedena je u Jamstvenom listu. Prodavatelj ne odgovara za podatke koji su pohranjeni na uređaju koji se šalje na reklamaciju ili servis.
Za uređaje za koje se utvrdi da su ispravni Prodavatelj ili ovlašteni servis može zaračunati radne sate po važećem cjeniku. Testiranje ispravnosti uređaja se naplaćuje po važećem cjeniku. U slučaju odustajanja Kupca od servisa, Prodavatelj može naplatiti radne sate za utvrđivanje kvara po važećem cjeniku.
Uslučaju popravka uređaja koji je izvan jamstvenog roka, Kupac prije preuzimanja mora podmiriti sve troškove. Prodavatelj čuva uređaj 45 dana nakon završene reklamacije ili servisa i nakon toga postaje njegovo vlasništvo.

Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Dostava

Članak 13.
Kupovina i dostava vrijedi samo za teritorij Republike Hrvatske. Robu šaljemo na trošak i rizik kupca nekom od dostavnih službi. Kupac može robu preuzeti i u prostorijama Prodavatelja. Kupac je prilikom preuzimanja robe od dostavljača ili u Poslovnici dužan pregledati proizvode i provjeriti sljedeće:

 • postoje li vanjska oštećenja na ambalaži proizvoda i eventualna odmah prijaviti Dostavljaču ili trgovcu te odbiti preuzimanje proizvoda
 • pred dostavljačem provjeriti odgovaraju li isporučeni proizvodi, kvantitativno i kvalitativno, onima na dostavnici te odbiti preuzimanje ako nešto nije u redu

Naručeni proizvodi dostavljaju se samo do ulaza u stambeni ili poslovni objekt. Dostavljač nije dužan nositi paket do vrata Kupca.
Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak, nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.
Cijena dostave uvijek je zasebno prikazana i ispisana na računu te je prikazana na Internetskim stranicama preodavatelja i nalazi se u Ponudi koju dobije Kupac prije plaćanja.
U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.
Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije i transporta u iznosu 20% vrijednosti proizvoda i drugih mogućih troškova.

Cijena dostave:

 • Dostava za kupovine preko 1.000,00 je besplatna.*
  (*Za artikle pojedinačne težine veće od 10 kg cijenu ćemo iskazati na ponudi!)
 • Usluga dostave do 10 kg – 30,00 kn
 • Usluga dostave preko 10 kg – 50,00 kn

Raskid ugovora o kupoprodaji

Članak 14.
Kupac ima pravo, ne navodeći razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji koji je sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana od preuzimanja proizvoda.
Kupac mora o jednostranom raskidu ugovora pisanim putem, nedvosmisleno, obavijestiti Prodavatelja prije isteka gore navedenog roka od 14 dana.
Adresa na koju će poslati pisanu obavijest je Proxima informatika, Radićeva 15, 44250 Petrinja ili prodaja@proxima-informatika.hr
Za raskid ugovora Kupac može koristiti Obrazac koji može pronaći na sljedećoj poveznici Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Kupac mora izvršiti povrat proizvoda najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je dao izjavu o raskidu ugovora. Ako prekorači ovaj rok, gubi pravo na jednostrani raskid ugovora odnosno gubi pravo na povrat uplaćenog.
Kupac snosi troškove povrata proizvoda.
Kupac snosi troškove svakog umanjenja vrijednosti robe, Članak 77. Zakona o zaštiti potrošača, (otpakirana roba, izgubljeni dijelovi ili dokumentacija, razna oštećenja, tragovi uporabe i slično osim onog što je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.)
Proxima informatika će o svakom umanjenju obavijestiti Kupca pisanim putem.
Proxima informatika će izvršiti povrat sredstava tek nakon što mu Kupac vrati proizvod, a najkasnije u roku 14 dana. Ako Kupac vrati proizvod koji je neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije smatra se da nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
Proxima informatika će Kupcu poslati informaciju o primitku Obavijesti o jednostranom raskidu ugovora bez odgađanja elektroničkom poštom.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji:

 • ako je Prodavatelj ispunio svoju obveze iz ugovora i prije toga upozorio Kupca da neće imati pravo na jednostrani raskid ugovora ako Prodavatelj ispui svoje ugovorne obveze
 • ako je Prodavatelj Kupcu prodao proizvod koji je rađen po specifikaciji Kupca ili koji je jasno prilagođen Kupcu
 • ako je predmet ugovora isporuka zapečaćenih računalnih programa ili računalnih igara, koje su otpečaćeni nakon isporuke
 • ako je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom mediju i ako je Kupac prije kupovine upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora

Pravo na povrat proizvoda

Članak 15.
U roku od četrnaest (14) kalendarskih dana, od dana dostave proizvoda, Kupac ima pravo na povrat Proizvoda u slučaju kada je isporučen Proizvod koji nije naručen.
Prije povrata Kupac treba pisanim putem, poštom ili elektroničkom poštom, obavijesiti Prodavatelja.
Roba mora biti vraćena prodavatelju u neoštećenoj i originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dokumentima i pripadajućom opremom.
Povrat mora biti unaprijed dogovoren.
Ovaj članak se ne odnosi na robu vraćenu kod kupnje na daljinu i jednostranog raskida ugovora.

Čuvanje privatnosti osobnih podataka

Članak 16.
Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika Internet stranice, te će s istima postupati u skladu sa ZZP-om, odnosno drugim primjenjivim propisima. Prije pristupa određenim sadržajima za Korisnike je obvezna registracija koja uključuje dobrovoljno unošenje vlastitih osobnih podataka Korisnika. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Uvjetima, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.
Korisnik prilikom registracije daje osobnu suglasnost za

 • prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje Internet stranice, uključujući suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama ZZP-a, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba
 • suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi
 • davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.
Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.
Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.
Prodavatelj se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.
Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na Internet stranici.
Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.
Osobni podaci Korisnika štite se sukladno ZZP-u, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe Kupaca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka.
Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane koja enkripcijom štiti vaše podatke.
Prodavatelj neće e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.
Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

Kolačići ili Cookies

Članak 17.
Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja. Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.
Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Internet stranica Prodavatelja koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.
Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/ ili http://www.youronlinechoices.eu/

Završne odredbe

Članak 18.
Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete poslovanja bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge Internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete poslovanja. Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti poslovanja na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.
Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta poslovanja rješavat će se pred nadležnim sudom u Sisku.
Sve informacija objavljene na ovoj Internet stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.
Internet stranica Prodavatelja www.proxima-informatika.hr može sadržavati i informacije ili poveznice do Internet stranica trećih osoba. Te i takve stranice nisu u vlasništvu Prodavatelja. Proxima informatika se odriče svake odgovornosti vezane uz takve stranice.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu s 01.02.2020.