U našim poslovnicama nudimo uslugu čišćenja Playstation konzola.

Dobro je povremeno očistiti igraću konzolu jer tako smanjujete grijanje, buku tijekom rada i, što je najvažnije, produljujete joj radni vijek.

Cijena detaljnog čišćenja konzole iznosi 40,00 eura.

Preporuka je konzolu očistiti od prašine i prljavštine svakih 6 mjeseci te joj tako osigurati stabilan rad uz optimalnu temperaturu hlađenja.