Unaprjeđenje poslovanja i povećanje konkurentnosti poduzeća Proxima informatika d.o.o.

Naziv projekta: Unaprjeđenje poslovanja i povećanje konkurentnosti poduzeća PROXIMA INFORMATIKA d.o.o.

Naziv korisnika: PROXIMA INFORMATIKA d.o.o. za trgovinu i usluge

Kratki opis projekta: Svrha ovog projekta je, kroz modernizaciju i unaprijeđenje poslovanja u građevinskoj djelatnosti, ojačati položaj poduzeća na tržištu i stvoriti dugoročne uvjete za veću konkurentnost, te time doprinijeti procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanju konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje sa ciljem održive fizičke, socijalne i gospodarska regeneracija Grada Petrinje te smanjenjem socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Nabavom nove tehnološke opreme, uglavnom priključaka za postojeće radne strojeve, povećati će se učinkovitost i produktivnost radnih operacija, smanjiti količina potrebnih operacija (ljudskog rada) i troškovi poslovanja. Time će se povećati konkurentnost poduzeća na tržištu, posebno na lokalnom na kojem se mogu u najkraćem vremenu odazivati na zahtjeve tržišta. Nova oprema će skratiti vrijeme potrebno za izvršenje radnih operacija, povećati područje rada, posebno na području rušenja objekata i obrade materijala koji nastaju pri rušenju, te se kasnije trebaju reciklirati il/ili ponovno upotrebljavati.

Viša razina tehnološke opremljenosti će omogućiti i lakši izlazak na šire područje Županije, čime će se povećati poslovna aktivnost poduzeća i stvoriti kvalitetni temelji za daljnji razvoj poslovanja u ovoj djelatnosti. Širenje poslovanja na geografski veće područje koje će odlikovati visoka razina učinkovitosti, a time i konkurentnost bez dodatnih troškova i investicija.

Ukupna vrijednost projekta: 89.532,65 EUR

EU sufinanciranje projekta: 61.461,06 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 06. lipnja 2022. do 06. rujna 2023.

Kontakt osoba za više informacija: Robert Groza