Povećanje konkurentnosti obrta za informatičke usluge

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti obrta za informatičke usluge

Kratki opis projekta: Svrha projekta je kroz modernizaciju i unaprijeđenje poslovanja na području informatičkih usluga i prodaje, ojačati položaj Obrta na tržištu i stvoriti dugoročne uvjete za veću konkurentnost te time doprinijeti procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanju konkurentnosti poduzetnika na području grada Petrinje sa ciljem održive fizičke, socijalne i gospodarska regeneracija Grada Petrinje te smanjenjem socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Uvođenjem novih programskih rješenja, koja će biti međusobno povezana i integrirana, stvoriti će se uvjeti optimizacije svih poslovnih procesa unutar poslovanja. Optimizacijom i ubrzavanjem poslovnih procesa povećati će se učinkovitost svih djelatnika, smanjiti količina potrebnih operacija (ljudskog rada) i troškovi poslovanja. Time će se povećati konkurentnost obrta na tržištu posebno na lokalnom na kojem se mogu u najkraćem vremenu odazivati na potrebe kupaca. Nova programska oprema će skratiti vrijeme potrebno za obradu podataka, naručivanje roba, izrade narudžbi, ponuda i servisnih primki jer će svi ti poslovni procesi biti povezani u jedan sustav. Nova internetska trgovina će omogućiti prodaju veće količine trgovačke robe i usluga, pregled nad zalihama robe u realnom vremenu te omogućiti znatno kraće rokove isporuke kupcima.

Ukupna vrijednost projekta: 310.832,50 HRK, iznos koji sufinancira EU: 211.366,10 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 04.06.2018. do 24.05.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Nikolina Vitas