Obavijest korisnicima Fiskaluše!

Objavljeno: 16. listopada 2016.
Obavijest korisnicima Fiskaluše!

Obavijest korisnicima Fiskaluše!

Poštovani korisnici, Porezna uprava najavila je sljedeće promjene:

1.
Novi Fiskalcis certifikat Porezne uprave će se početi primjenjivati 11. studenog 2016. godine, a preuzimanje je dostupno od 4. listopada 2016. godine. Dostupan je na web stranicama Porezne uprave.
Svi korisnici moraju do 11.11.2106. godine instalirati novi certifikat Porezne uprave!
Nakon 11.11.2016. NEĆE biti moguće raditi sa starim certifikatom!2.
Porezna uprava prelazi na novi sigurnosni protokol u radu fiskalizacije.
Nakon 09.01.2017. godine NEĆE biti moguće raditi sa starim sigurnosnim protokolom!
Za korisnike FISKALUŠE to znači da će se morati zamijeniti sva računala na kojima su WIN XP!